Κων. Καραμανλή 13, 2ος όροφος - Σέρρες
Τηλ. 2321021324 | Φαξ: 2321053266
email: elmes@otenet.gr
                 2018                
4o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
3o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
2o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
                 2017
16ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
15ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
14ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
13ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Συνημμένα 13ου:Τοποθετήσεις υπεραρίθμων αμοιβαίες μεταθέσεις βελτιώσεις Ιούνιος 2017
12ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Συνημμένα 12ου: Ενημερωτικό σημείωμα περί των υπεραριθμιώνΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΕγκύκλιος ορισμού επιπλέον μελών ΠΥΣΔΕΟργανικά κενά υπεραριθμίες ΠΕ04
11ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Συνημμένα 11ου: Δελτίο τύπου 17_05_2017ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΚΠ_ΚΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ
10ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
9ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Συνημμένα 9ου: Πίνακας 2017, Πίνακας 2017 ΣΜΕΑΕ
8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
7ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
6ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
5ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
4ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Συνημμένα 4ου: Προτάσεις μοριοδότησης δυσμ_ συνθηκών σχολικών μονάδων
3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
2o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Συνημμένα 2ου: Διευκρινίσεις για τη θεματική εβδομάδαΕβδομάδα θεματικών δραστηριοτήτων,Νόμος 4452_2017 ΦΕΚ 17 τ ΑΠΔ 111_2016ΦΕΚ Επαγγελματικά δικαιώματα
1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 
© 2017 ΕΛΜΕ Ν. Σερρών. Κων. Καραμανλή 13, 2ος όροφος. Τηλ. 2321021324 - Φαξ: 2321053266